Vilém Kužel - mistr houslař

vilem-kuzelnarozen 24. května 1949 v Brně

nové nástroje - housle, violy - převážně dle modelu "Guarneri del Jesu" a také prováděl opravy starých mistrovských nástrojů.

Navázal na práci svého otce, jehož byl žákem, a na staletou tradici brněnských houslařů, známých od roku 1761 - Kleinhans, Wutzelhofer, Hentschel - ve dvacátém století, kromě mnoha jiných i Karel Goll, u něhož se vyučil Vilém Kužel senior.

Spolu se svým synem Janem, kterého vyučil, pracoval do konce roku 2001 v atelieru v Brně na Kopečné ulici 32. Od počátku roku 2002 pracuje syn Jan v novém atelieru na Čajkovského ulici č.39 v Brně.

Vilém Kužel junior se s významnými úspěchy zúčastnil mnoha mezinárodních houslařských soutěží, v poslední době též jako porotce.

Členem Kruhu umělců houslařů (KUH) je od roku 1973.

Je také uveden v knize významných osobností "Who is who".

Houslařská dílna Viléma Kužela na Kopečné ulici 32 v Brně je již zrušena z důvodu odchodu do důchodu a proto se prosím nadále obracejte na ateliér na ulici Čajkovského 39 v Brně - Žabovřeskách.